Telefon

+386 30/608-997

E-pošta

info@zavodbalance.si

Delovni čas

Po dogovoru

Medosebni odnosi v profesionalnih okoljih so izjemno pomembni, saj na delovnem mestu preživimo kar precejšen zalogaj našega življenja. Zato je pomembno kako se tam počutimo. Da bi se počutili prijetno na delu, smo odgovorni tudi sami, kot tudi delodajalec. Ko zaposleni pa lahko izpopolnimo veščine in pridobimo orodja, ki vplivajo na spopadanje z zahtevnimi situacijami, ki se nam zgodijo na delovnem mestu.

Izvajamo izobraževanje, kjer pridobite znanja na naslednjih področjih:

 • Kako se porajajo različni odnosi v delovnem kolektivu?
 • Ozaveščanje moje vloge v timu – moja odgovornost!
 • Zavedanje lastnih odzivov v timu -razumevanje svojih emocij in
  potreb ter socialno zavedanje drugih v timu.
 • Razumeti vlogo stresa pri sebi in sodelavcih.
 • Kako ponudili pomoč posamezniku v timu in kako poiskati
  podporo ter se povezati s sodelavci?
 • Kako postaviti zdrave meje in hkrati ostati prijazen do
  pacientov?
 • Kako ravnati z “zahtevnimi” pacienti?
 • Pomen proaktivnosti za uspešno soočanje z izzivi.
 • Uporaba mehkih veščin pri timski komunikaciji.
 • Uspešna komunikacija (iskrenost, veščine aktivnega poslušanja, asertivnost, zrcaljenje, sočutje/empatija, kako izraziti pohvalo in kritiko, past samokritike…).
 • Reševanje konfliktov (zahtevni sodelavci – naslavljanje “težkih” tem na način vzpostavljanje stika, fokus bistva v konfliktu skupna rešitev, razmejevanje vlog).
 • sposobnost dela pod pritiskom v stresnih situacijah (izziv, stres, izčrpanost, izgorelost).
 • Vodenje – kakšen vodja želim postati, kakšno vodjo želimo imeti?
 • Poznavanje različnih tehnik sproščanja.