Telefon

+386 30/608-997

E-pošta

info@zavodbalance.si

Delovni čas

Po dogovoru

Ob vsakodnevnih pritiskih na delovnem mestu je obvladovanje stresnih situacij velik zalogaj. Izkušnje pa kažejo, da marsikatero delovno okolje ne omogoča zaposlenemu, da bi lahko o tem spregovoril brez obsojanja, na iskren način. Vsa težka občutja se kopičijo vrsto let in pogosto ostanejo potlačena (nezadovoljstvo, tesnoba, strah pred službo, konflikti na delovnem mestu, izostajanje z dela in drugo). V primeru neučinkovitega reševanja sprotnih težav, se le te poglobijo, kar pripelje do izgorelosti na delovnem mestu. Obremenilne situacije pri delu zelo vplivajo na zaposlenega in če jih ne more izraziti z namenom razbremenitve, so še vedno tam!

Podporna skupina nudi varen prostor posamezniku, kjer se lahko sproščeno in odkrito pogovarja o tem, kaj doživlja v svojem delovnem okolju z namenom razbremenitve svojih stisk. So varno mesto za soočanje z izzivi, s katerimi se srečuje pri opravljanju svojega poslanstva ob vzajemni podpori, deljenjem čutenj, dilem, vprašanj, z izmenjavanjem izkušenj, ki omogočajo varno učenje strategij za upravljanje stresa. Posameznik vse pridobljeno znanje vnese v svoje delovno okolje ter druga področja življenja. V podporni skupini gre za vzpostavitev osebnega stika in poteka v obliki vodenega pogovora med člani skupine. Oblikuje se smisel individualnosti, saj se znižuje čustvena napetost posameznega člana, ampak hkrati s svojo prisotnostjo podpira in pomaga drugim v podporni skupini. Z namenom, da se krepi zaupanje, občutek pripadnosti, sprejetosti in anonimnosti, šteje podporna skupina majhno število članov (8-10).