Telefon

+386 30/608-997

E-pošta

info@zavodbalance.si

Delovni čas

Po dogovoru

Družina zajema vrsto odnosov: izvirni družini zakoncev, odnos med partnerjema, odnos staršev do otrok, odnosi med otroki. Vsi ti odnosi se stalno spreminjajo zaradi različnih razvojnih stopenj družine. V družinski terapiji so obravnavani vsi člani družine z namenom, da se ponovno vzpostavi medosebni stik med njimi. Z razrešitvijo stiske v družini se vzpostavijo novi vzorci vedenja, mišljenja in čustvovanja, ki dajejo občutek ljubezni ter povezanosti. Družinski terapevt daje podporo vsakemu članu, da lažje razumejo težavo in družino naučijo prevzeti tisti del odgovornosti, ki je njegov. Pojasnjuje kako delovanja enega člana družine vpliva na celotno družino in obratno (težave družine, delujejo na vsakega člana).

Družinska terapija je namenjena družinam:

 • učinkovito reševanje konfliktov med partnerjema ali med drugimi družinskimi člani,
 • vedenjske težave otrok (ADHD, avtizem, hiperaktivnost, motnje pozornosti…),
 • zloraba otrok (spolna zloraba, nasilje….),
 • ločitev partnerjev,
 • težave v več-generacijski družini (postavljanje zdravih mej med generacijami, starši in otroki),
 • duševne motnje (depresija, anksioznost pri enem družinskem članu),
 • medvrstniško nasilje,
 • žalovanje (smrt člana družine, bolezen),
 • motnje hranjenja (anoreksija nervoza, bulimija),
 • samopoškodovanje ali avtoagresija,
 • odvisnosti (alkohol, droge, psihoaktivne substance),
 • razvijati sočutje med posameznimi družinskimi člani.