Telefon

+386 30/608-997

E-pošta

info@zavodbalance.si

Delovni čas

Po dogovoru

Terapevtska obravnava poteka po modelu Relacijske družinske terapije. 

Človek je globoko vtkan v medsebojne odnose, ki ga tudi psihološko najbolj določajo. Zakonski in družinski terapevt pomaga posamezniku, paru ali celotni družini pri odpravljanju simptomov, težave pa razrešuje na vseh ravneh človeka. Posameznik je del družinskega sistema in zato terapevta zanima kako deluje v družini, nadalje terapevt išče informacije o načinu delovanja posameznika v partnerskem odnosu ter posameznikova notranje psihična struktura (njegova preteklost). Izvorna družina, iz katerega izhaja je tista, ki določa v kakšno osebnost se bo posameznik razvil. Nemalokrat pa se dogodi, da je ravno dinamika družine iz katere izhaja tista, ki preprečuje da oseba v odraslosti ne more zaživeti polno in kvalitetno življenje. Terapevt posamezniku, paru in družini tako pomaga, začutiti in razumeti vpliv preteklih izkustev na sedanjost. Skozi terapevtski proces preoblikuje čustvene, kognitivne in vedenjske vzorce, ki povzročajo nefunkcionalnost v vsakodnevnem življenju. Glavni cilj terapevta, kot tudi posameznika je iskanje izvora in razrešitev določenega problema.

Terapevtski proces

Posameznik, par ali družina poiščejo informacije o terapevtu, za katerega se odločijo in z njim vstopijo v stik. V prvem stiku, terapevt zbira informacije o tem, kdo bo prišel na terapijo (posameznik, par, družina). V tem času lahko pridobite splošne odgovore na vprašanja: kje se izvajajo terapije, cena, termin (ki jih skupaj z vami uskladimo). Kadar gre za mladoletno osebo, mora zraven priti na terapijo starš oz. skrbnik. Kadar gre za otroka razvezanih staršev, mora biti zraven skrbnik kateremu je otrok dodeljen v varstvo in vzgojo ter s tem soglašati tudi drugi starš. Kadar gre za partnerske težave je priporočljivo, da na terapijo prideta oba partnerja.

Uvodno srečanje 

je namenjeno pridobivanje podatkov o težavi, zaradi katere prihajajo. To poteka preko pogovora in vprašanj terapevta. Pomembna je posameznikova odločitev za spremembo in motiviranost, ki bo kazalnik uspešnosti terapije. Terapevt seznani klienta z  informiranim soglasjem (navedene obveznosti in dolžnosti klienta ter terapevta), ki ga podpišeta oba. Na uvodnem srečanju se dogovori časovni termin terapevtskih srečanj, ki potekajo enkrat tedensko ob isti uri. Termi se ne odpovedujejo, razen v izjemnih primerih. En ciklus terapij traja dvanajst srečanj.

Terapevtski proces 

poteka na način izvajanja terapevtskih intervencij, ki jih načrtuje terapevt, glede na oceno simptomatike. Oblikuje se terapevtski odnos, ki poteka med terapevtom in klientom, ki je osnovan na varnosti, zaupanju, sočutju in spoštovanju. Posameznik ob podpori terapevta preoblikuje vzorce, čustveno doživljanje in mišljenje v učinkovitejše strategije. Iščejo se sprožilni dejavniki pri posamezniku, terapevt pa ga nauči prepoznavanja le tega, da se lahko naslednjič brani in zaščiti. Pri terapevtskem procesu ne gre za tolaženje, ampak za iskanje klientovega doživljanja sebe v odnosu do drugih ter kako doživlja druge. Pomembno je temeljno občutje, najgloblje čustvo, ki se ob tem poraja in je najbolj boleče. Terapevt mu pomaga pri razrešitvi teh ranljivih vsebin na sočuten način. To novo izkustvo, ki ga posameznik pridobi, je ključno za spremembo vedenja, mišljenja in čutenja. Vse to klient prenese iz terapevtskega okolja v vsakodnevno življenje in v medosebne odnose.

Zaključevanje 

terapevtskega procesa je lahko nova izkušnja starega poslavljanja. Če se v terapiji zgodijo velike spremembe, je poslavljanje zajeto s strahom, ki ga uravnovesi terapevt. Vsak odziv klienta na zaključevanje terapevtskega procesa je individualen. Pomembno je, da se posamezniku pove, da je vedno dobrodošel, kar daje podporo in varnost.

VIDEO